Mededelingen

Wedstrijdformulier

In geval van vermelding van incidenten op het wedstrijdformulier legt de tuchtcommissie van de KNVB straffen op aan de hand van verklaringen (rapportages) van de betrokkene/beschuldigde zelf (verweerschrift), beide verenigingsbesturen (of namens deze bijvoorbeeld de aanvoerder of de leider) én de scheidsrechter. Er zijn speciale rapportageformulieren gemaakt.

Deze (standaard)formulieren dienen conform de bepalingen in de Landelijke informatie van het Bewaarnummer uiterlijk binnen drie werkdagen na de wedstrijddag nauwkeurig en naar waarheid te worden ingevuld (én ondertekend) in het bezit te zijn van het districtskantoor de KNVB.

De rapportageformulieren tuchtzaken zijn tegenwoordig te downloaden op de site van de KNVB. Deze vindt u door hier te klikken.

Bij directe rode kaarten is het van belang dat de rapportage van alle partijen - scheidsrechter, assistent-scheidsrechters, rapporteur, thuisteam en uitteam - uiterlijk binnen drie werkdagen naar het districtskantoor in Amsterdam wordt gestuurd.

Bij het niet tijdig insturen van de rapportage is de consequentie een boete van € 8,30. De boete loopt op naarmate de rapportage op zich laat wachten. Een boete is te voorkomen door de rapportage tijdig in te sturen. Uiteraard is het ook mogelijk om het via e-mail aan te leveren, dit kan via het volgende adres: west1-tuchtzaken@knvb.nl.

 

 


 

Spelerspas

Alle spelende KNVB-leden beschikken over een spelerspas, uitgezonderd E- en F-spelers. De pas, die het formaat heeft van een creditcard, is vijf jaar geldig. Op de pas staan de naam van de speler, relatienummer, zijn/haar pasfoto en de naam van de vereniging waarvoor de speler mag uitkomen. De spelerspas maakt het mogelijk de identiteit van spelers vast te stellen. Indien spelers geen pas kunnen overhandigen, mogen zij niet spelen. Scheidsrechters en aanvoerders/leiders controleren de passen voor de wedstrijd. De scheidsrechter heeft het recht een visuele controle uit te voeren. Deze controlemogelijkheid heeft een preventieve werking. Ongerechtigde spelers zullen door de mand vallen en niet kunnen spelen. Bij twijfel kan de scheidsrechter spelers bij zich roepen en controleren of de pas bij de persoon hoort.

 
Als een speler geen pas bij zich heeft, is hij of zij niet speelgerechtigd: geen pas = niet spelen. Deze persoon mag op dat moment dus niet meespelen tijdens de wedstrijd. De pas moet overigens niet alleen voorafgaand aan de wedstrijden worden getoond. Tijdens een tuchtzaak moeten leden ook de pas kunnen overleggen.
 
Voorafgaand aan de wedstrijden controleert de (club)scheidsrechter de passen in bijzijn van de twee aanvoerders of begeleiders van de elftallen. In het futsal (voorheen zaalvoetbal) overhandigt de (bege)leider van het team de spelerspassen aan de secretaris in de hal of aan de (club)scheidsrechter. Na afloop van de wedstrijd geeft de (club)scheidsrechter of de secretaris de set spelerspassen aan de (bege)leider terug, nadat alle formaliteiten zijn vervuld en het wedstrijdformulier door alle partijen is ondertekend. Nieuw is dat het formulier ook achteraf moet worden getekend voor de aanvullende gegevens die op het formulier zijn ingevuld. Er moet dus twee keer getekend worden, voor én na de wedstrijd! Als achteraf de scheidsrechter, de secretaris of de (bege)leider van een der partijen een pas wil vergelijken met de bezitter ervan, dient gehoor te worden gegeven aan het verzoek.
 
Scheidsrechters nemen, evenals de (bege)leiders, een belangrijke rol in bij de controle van de spelerspassen. Dit geldt niet alleen voor de KNVB scheidsrechters. De clubscheidsrechters hebben hierbij ook een cruciale functie. Het is dus van groot belang dat zij goed op de hoogte zijn van alle regels rond de pas.
 
 

 

Clubkledingwinkel Clubkledingwinkel Sponsors Hendriks Benzine GJK Koperen Hemel Willemse Diervoeders Kinderopvang Midas Multivos Sport Hoofddorp 4Locks GJK Verschoor Noordam Vermogensbeheer Autobedrijf Blankert Mitz